Skål, stengods

MJUKT RUNDAD SKÅL i oglaserat stengods. Väl avvägda proportioner och mjuka övergångar mellan skålens sidor, godsets tjocklek är ett av måtten i skålens komposition, tjockleken ger en stark karaktär till många av Fredriks former.

SOFT ROUNDED BOWL in unglazed stoneware. Well-balanced proportions and smooth transitions between the sides of the bowl, the thickness of the goods is one of the dimensions in the composition of the bowl, the thickness gives a strong character to many of Fredrik’s shapes.

Mjukt rundad skål i oglaserat stengods av Fredrik Persson.