Skål

ENKELHET ÄR OFTA STARKT NOG drejat oglaserat stengods. Det är när den enkla formen genomarbetas som detaljerna kommer fram, ca 22 cm i diameter, år 2013.

SIMPLICITY IS OFTEN STRONG ENOUGH thrown unglazed stoneware. It is when the simple form is worked out that the details emerge, about 22 cm in diameter, in 2013.

Skål, oglaserat stengods, år 2013.