VACKERT HANTVERK I MJUKA rundade former med en elegant dämpad färgskala. Konst och inredning för hem och offentlig miljö. Fredrik säljer sina objekt hos Kaolin på Hornsgatan 50 i Stockholm eller direkt från ateljén, kontakt: info@fredrikpersson.org
Fredrik har under många år skapat former i en egen stil, gedigna och tunga objekt, lätta och tunna, handbyggda och drejade, omisskännligt från samma hand. Objekten väcker uppmärksamhet och är väldigt uppskattade i inredningssammanhang.
Tecknandet finns alltid med mig, ofta varje dag, en linje eller form på papper blir dagens arbete i lera, de gamla skisserna blir ett bibliotek som inspirerar till nya arbeten.
Tankar om sociala normer behandlas i skulpturala objekt tex Livets kärl eller i de tidiga Laburintformerna, hur är vi och hur gör vi, varför är och blir det så? Bruksföremålen innehåller ibland en underfundig tanke, en form från djurvärlden eller stram estetik.
När en enkel form arbetas igenom kommer detaljerna fram, mötet mellan insidans botten och vägg, hur objekten möter underlaget, objektets vikt i förhållande till dess utseende.

BEAUTIFUL CRAFTS IN SOFT rounded shapes with an elegantly muted color scale. Art and decoration for home and public environment. Fredrik sells his objects at Kaolin on Hornsgatan 50 in Stockholm or directly from the studio, contact: info@fredrikpersson.org
Fredrik has for many years created shapes in his own style, solid and heavy objects, light and thin, hand-built and turned, unmistakably from the same hand. The objects attract attention and are very much appreciated in interior design.
Drawing is always with me, often every day, a line or form of paper becomes today’s work in clay, the old sketches become a library that inspires new works.
Thoughts of social norms are dealt with in sculptural objects such as the Vessels of life or in the early Labyrinth forms, how are we and how do we, why is and will it be so? The objects sometimes contain a subtle thought, a form from the animal world or strict aesthetics.
When a simple shape is worked through, the details emerge, the meeting between the bottom and the wall, how the objects meet the ground, the weight of the object in relation to its appearance.