Ljusstake samtalsämne

LJUSSTAKRN SAMTALSÄMNE är en skulptur för den goda kunskapen, den genom generationer ansamlade, det vi ska förädla och formulera vidare.

THE CANDLESTICK CONVERSATION PIECE is a sculpture for the good knowledge, accumulated through generations and what we will refine and formulate further.