Livets kärl, intryck och avtryck

FINGRAR FAR ÖVER YTAN avtrycken förfinas, passas till varandra, bildar ett nät med avtryck, mina avtryck. Fördjupningarna är som avtryck från cellstrukturer, celler som bildas och faller bort som delade erfarenheter. Fördjupningar öppna att fyllas med nya erfarenheter. Ett tärande, men närande i samspel.

FINGERS CROSS THE SURFACE the prints are refined, matched, forming a network of prints, my prints. The recesses are like imprints from cellular structures, cells that form and fall away as shared experiences. Recesses open to be filled with new experiences. A corrosive, but nourishing in interaction.