Livets kärl

MÄNNISKAN SOM ETT KÄRL som fylls med erfarenheter och formas, slipas, stöts genom livet. De mjuka rundningarna i kontrast till det hårda materialet och en yta sträv som sanden blästrat den. Det gedigna godset möter underlaget likt en mjuk tass. Höjd 21 cm, diameter 22 cm, vikt ca 9 kg, år 2020.

CHALICE OF LIFE a vessel filled with experiences and formed, ground, bumped through life. The soft rounds contrast with the hard material and a rough surface as the sand blasted it. The solid goods meet the ground like a soft paw. Height 21 cm, diameter 22 cm, weight about 9 kg, in 2020.