Långhalsar

Uppmärksamma och vakande, maklig gång, stannar, tålmodig väntan, går sedan vidare.