Labyrint, en väg för egna val

SOCIALA NORMER PÅVERKAR OSS och vi påverkar andra med de vi har. Vi går genom livet, söker våra vägar, slipas och formas av sociala normer. Väggarna i labyrinten leder oss eller står i vägen för våra val. Sociala normer styr oss, stoppar oss och leder oss under tiden vi gör våra val. Vem och vilka har rätten att bestämma var andras hinder ska så, kan en lögn vara ett hinder? Vem har rätt att förbjuda en individs fria val, vilken individuell egenskap ska den som förbjuder ha? Kan vissa utnyttja sociala normer för att styra människor att förfölja och förtrycka andra, kan det till och med ge människor fördelar? Labyrinten med blästrad yta är en bra metafor för sociala normer och dess påverkan i våra liv.

SOCIAL NORMS AFFECT US and we influence others with those we have. We go through life, seek our ways, be ground and shaped by social norms. The walls of the maze lead us or stand in the way of our choices. Social norms guide us, stop us and guide us as we make our choices. Who and who has the right to decide where other people’s obstacles should be, can a lie be a barrier? Who has the right to prohibit an individual’s free choice, what individual trait should they have who prohibit? Can some use social norms to control people to persecute and oppress others? The blasted surface maze is a good metaphor for social norms and its impact in our lives.