Gömställe och vas

VASEN MED BOKRYGGARNA ställs lätt in i en bokhylla för hemlig förvaring. Stengods, höjd 23 cm, bredd 8 cm, djup 13 cm, år 2015.

THE VASE WITH BOOKSHELVES is easily set in a bookcase for secret storage. Stoneware, height 23 cm, width 8 cm, depth 13 cm, year 2015.