Balans, 3 klot

MJUKA RUNDA FORMER i solid keramik skapar ett kraftfullt intryck, det svarta oglaserade fatet balanserar på tre klot. Ca 10 kg, år 2020.

SOFT ROUND SHAPES in solid ceramics create a powerful impression, the black unglazed plate balancing on three spheres. Approximately 10 kg, by 2020.

Svart fat i oglaserat stengods för privat och offentlig miljö