Laburint

Sociala normer påverkar oss och vi påverkar andra med de vi har. Människan går genom livet, söker sina vägar, slipas och formas av sociala normer. Sociala normer styr oss, stoppar oss och leder oss under tiden vi gör våra val. Labyrinten med blästrad yta är en bra metafor för sociala normer och dess påverkan i våra liv.