Långhalsar

Uppmärksamma och vakande, tålmodigt väntande och med maklig gång, stannar upp, en paus, vila och gå vidare.