Konst Hantverk Design

Konst Hantverk Design

"Fredrik Persson tillverkar unika objekt och små serier vackra, intressanta och fyndiga inredningsföremål"

Fredrik Persson

Fredrik Persson har under många år skapat former helt i en egen stil, gedigna och tunga objekt väl genomtänkta och med stor variation. Objekten väcker uppmärksamhet och glädje, de är efterfrågade och väldigt uppskattade i inredningssammanhang.

En genomgående tanke i Fredrik´s arbeten är varandets värde, objekten tål att användas och betraktas, trots att de är väldigt varierande finns alltid ett distinkt spår av Fredrik´s formspråk och arbetssätt.

KONTAKT

STARTSIDA

gtrtgrtgtrgtgtrtyehnbeythteyhnhtyeetyhhetyhrtyehnbeetyhhetyhr