Inredning Hantverk Design · Fredrik Persson

Inredning Hantverk Design · Fredrik Persson

Vackra objekt och små serier bruksföremål, skickligt hantverk för hem och offentlig miljö • Beautiful and unique objects, skilled crafts for home and public environment.

VACKERT HANTVERK I MJUKA rundade former med en elegant dämpad färgskala. Konst och inredning för hem och offentlig miljö. Fredrik säljer sina objekt hos Kaolin på Hornsgatan 50 i Stockholm eller direkt från ateljén, kontakt: info@fredrikpersson.org
Fredrik har under många år skapat former i en egen stil, gedigna och tunga objekt, lätta och tunna, handbyggda och drejade, omisskännligt från samma hand. Objekten väcker uppmärksamhet och är väldigt uppskattade i inredningssammanhang.
Tecknandet finns alltid med mig, ofta varje dag, en linje eller form på papper blir dagens arbete i lera, de gamla skisserna blir ett bibliotek som inspirerar till nya arbeten.
Tankar om sociala normer behandlas i skulpturala objekt tex Livets kärl eller i de tidiga Laburintformerna, hur är vi och hur gör vi, varför är och blir det så? Bruksföremålen innehåller ibland en underfundig tanke, en form från djurvärlden eller stram estetik.
När en enkel form arbetas igenom kommer detaljerna fram, mötet mellan insidans botten och vägg, hur objekten möter underlaget, objektets vikt i förhållande till dess utseende.

BEAUTIFUL CRAFTS IN SOFT rounded shapes with an elegantly muted color scale. Art and decoration for home and public environment. Fredrik sells his objects at Kaolin on Hornsgatan 50 in Stockholm or directly from the studio, contact: info@fredrikpersson.org
Fredrik has for many years created shapes in his own style, solid and heavy objects, light and thin, hand-built and turned, unmistakably from the same hand. The objects attract attention and are very much appreciated in interior design.
Drawing is always with me, often every day, a line or form of paper becomes today’s work in clay, the old sketches become a library that inspires new works.
Thoughts of social norms are dealt with in sculptural objects such as the Vessels of life or in the early Labyrinth forms, how are we and how do we, why is and will it be so? The objects sometimes contain a subtle thought, a form from the animal world or strict aesthetics.
When a simple shape is worked through, the details emerge, the meeting between the bottom and the wall, how the objects meet the ground, the weight of the object in relation to its appearance.

Balans, 3 klot
Ett kraftfullt fat balanserandes på tre kulor, oglaserat svart stengods
Läs mer "Balans, 3 klot"
Livets kärl
Det gedigna godset möter underlaget likt en ljudlös tass
Läs mer "Livets kärl"
Ljusstake, enhörning
Ljusstake i svart oglaserad stengodslera, mjukt rundade med inspiration hämtad av sagornas enhörningar. Candlestick in black unglazed stoneware, gently rounded with inspiration drawn from the unicorns of the...
Läs mer "Ljusstake, enhörning"
Ljusstake samtalsämne
LJUSSTAKRN SAMTALSÄMNE är en skulptur för den goda kunskapen, den genom generationer ansamlade, det vi ska förädla och formulera vidare. THE CANDLESTICK CONVERSATION PIECE is a sculpture for...
Läs mer "Ljusstake samtalsämne"
Making space, fat i svart oglaserat stengods
Med skapandets och kreativitetens kraft slås feghet och exkluderingar bort
Läs mer "Making space, fat i svart oglaserat stengods"
Bokhylla
Ett altare för läsandet, tid för återhämtning.
Läs mer "Bokhylla"
Skål
Utsökt skål i drejat stengods, oglaserad och tillverkad 2013.
Läs mer "Skål"
Gömställe och vas
Vasen med bokryggarna ställs lätt in i en bokhylla för hemlig förvaring
Läs mer "Gömställe och vas"
Livets kärl, intryck och avtryck
Fingrar far över ytan, avtrycken förfinas, passas till varandra
Läs mer "Livets kärl, intryck och avtryck"
Trefotfat, skimmer
Mjukt format fat på tre fötter i oglaserat stengods
Läs mer "Trefotfat, skimmer"
Skål i stengods
Infärgat stengods, drejad och oglaserad
Läs mer "Skål i stengods"
Labyrint, en väg för egna val
Labyrinten med blästrad yta är en bra metafor för sociala normer och dess påverkan i våra liv.
Läs mer "Labyrint, en väg för egna val"
Skål, stengods
Väl avvägda proportioner och mjuka övergångar mellan skålens sidor och godsets tjocklek
Läs mer "Skål, stengods"
Ljusstake
En nos, ett skulpterat handtag, ljusstake i oglaserat stengods.
Läs mer "Ljusstake"
Långhalsar
Uppmärksamma och vakande, maklig gång, stannar, tålmodig väntan, går sedan vidare.
Läs mer "Långhalsar"
Livets kärl, Livets kalk
Livet, vi trumlas mot varandra, mot sociala normer, vi skavs av varandra, skaver mot andra
Läs mer "Livets kärl, Livets kalk"

Kontakt

Mail me at: info@fredrikpersson.org

Follow me at instagram: fredrik.person.craft